Sadržaj melema u kutiji dovoljan je za 3 nedelje terapije.