Sadržaj melema u kutiji dovoljan je za 4 nedelje terapije.