Ne, ne koriste se agresivni sastojci koji izazivaju bol ili pečenje.