Može se koristiti uporedo, ali treba izbegavati korišćenje antibiotika na svoju ruku, bez konsultacije sa odgovarajućim lekarem.  Veoma često sinusitis je izazvan virusima ili gljivicama i korišćenje antibiotika nema nikakvog efekta.