Može se koristiti uporedo, ali treba izbegavati dugotrajno korišćenje kortikosteroida.