oil 1205635 960 720 1 - O nama

Proizvodimo preparate od lekovitih biljaka i 100 % prirodanih sastojaka vrhunskog kvaliteta, čija je efikasnost dokazana, a delotvornost sastojaka potvrđena eksperimentalnim i kliničkim testovima. Proizvodnja je zasnovana na tradicionalnoj recepturi, koja je usavršena najnovijim medicinskim i naučnim istraživanjima, po stručno definisanom tehnološkom postupku, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse.

logo stari - O nama

Naš multidisciplinarni tim čine iskusni stručnjaci različitih profila: biolozi, tehnolozi, lekari, farmaceuti, ekolozi, hemičari, a saradnici su eminentni stručnjaci sa fakulteta Medicinskih nauka, Instituta za biologiju i Instituta za hemiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (doktori i magistri medicinskih, farmaceutskih, hemijskih i bioloških nauka), kao i lekari specijalisti različitih profila.

Naš cilj je primena i promocija racionalne fitoterapije, holistički pristup zdravlju i kontrolisano sakupljanje lekovitog bilja. Racionalnu fitoterapija predstavlja savremeni koncept primene biljnih preparata, zasnovan na načnim saznanjima i eksperimentalnim rezultatima, nastao iz potrebe da se fitoterapija unapredi, kako bi njihova primena postala efikasnija i bezbednija. Holistički pristup sagledava čoveka u širem kontekstu, uključujući i sredinu u kojoj živi. Temelj holističkog pristupa zdravlju je da je čovek aktivan i ravnopravan učesnik u procesu lečenja i snosi deo odgovornosti za njegov ishod lečenja. Pored toga zalažemo se za kontrolisano sakupljanje lekovitog bilja i njihovo očuvanje na prirodnim staništima, kako se zbog nestručne i neplanske eksploatacije ne bi ugrozio njihov opstanak u prirodi.

tea 1309015 960 720 - O nama

Za proizvodnju preparata se koriste samonikle lekovite biljke koje se sakupljaju u ekološki čistim područjima ili gaje bez upotrebe zaštitnih sredstava, pod nadzorom stručnjaka. Njihova prerada vrši se pod nadzorom farmaceuta, po detaljno propisanoj procedure za svaku biljnu vrstu. Sve biljne sirovine zadovoljavaju propisane parametre kvaliteta i zdravstvene ispravnosti i kontrolisane su na Institutu za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”. Ostli sastojci su najkvalitetnija etarska ulja, biljna ulja i voskovi iz celog sveta, sa svim neophodnim sertifikatima.